Sabtu, 06 Juni 2009

Script Binary Tree

#include <iostream.h>
#include <malloc.h>
#include <conio.h>

#define Nil NULL

struct nod
{
struct nod * left;
char data;
struct nod * right;
};

typedef struct nod NOD;
typedef NOD POKOK;

NOD * Nodbaru(char item)
{
NOD *n;
n=(NOD *)malloc(sizeof(NOD));

if (n!=Nil)
{
n->data=item;
n->left=Nil;
n->right=Nil;
}
return n;
}
void BinaPokok (POKOK **T)
{
*T=Nil;
}

typedef enum {FALSE = 0, TRUE = 1} BOLL;
BOLL pokokKosong (POKOK *T)
{
return ((BOLL) (T==Nil));
}

void TambahNod(NOD **p, char item)
{
NOD *n;
n = Nodbaru(item);
*p =n;
}

void preOrder(POKOK *T)
{
if (!pokokKosong(T))
{
cout<<" " << T->data;
preOrder(T->left);
preOrder(T->right);
}
}

void postOrder(POKOK *T)
{
if (!pokokKosong(T))
{
postOrder(T->left);
postOrder(T->right);
cout<<" " << T->data;
}
}

void inOrder(POKOK *T)
{
if (!pokokKosong(T))
{
inOrder(T->left);
cout<<" " << T->data;
inOrder(T->right);

}
}


int main()
{
POKOK *kelapa;
char buah;

BinaPokok(&kelapa);
TambahNod(&kelapa, buah = 'A');
TambahNod(&kelapa->left, buah = 'B');
TambahNod(&kelapa->left->left, buah = 'D');
TambahNod(&kelapa->left->left->right, buah = 'G');
TambahNod(&kelapa->right, buah = 'C');
TambahNod(&kelapa->right->right, buah = 'F');
TambahNod(&kelapa->right->left, buah = 'E');
TambahNod(&kelapa->right->left->left, buah = 'H');
TambahNod(&kelapa->right->left->right, buah = 'I');


cout<<" preorder:";
preOrder(kelapa);
cout<<endl;

cout<<" inorder:";
inOrder(kelapa);
cout<<endl;

cout<<" postorder:";
postOrder(kelapa);

cout<<endl;
cout<<endl;
getch();
return 0;

}
-------------------------------------------------------------------------------------

demikian contoh script binary, silahkan teman-teman modifikasi sesuai dengan kebutuhan masing masing. jika ada komplin, silahkan tulis di shoutmix dan kami secepatnya membalaz melalui email nda atau blog anda.

Artikel Yang BersangkutanTemplate by : kendhin x-template.blogspot.com